środa, 22 listopada 2017

SP Nadarzyn w Galerii 51m2

Wystawę "Wycinanka z Powiśla" obejrzało ok. 20 klas (od drugiej do siódmej) ze Szkoły Podstawowej w Nadarzynie. Dziękujemy niezawodnej pani Renacie Kuleszy za zoorganizwanie zwiedzania.

Galeria 51m2 w Szkole Podstawowej W Nadarzynie

21 listopada w Szkole Podstawowej w Nadarzynie odbyły się warsztaty wycinankarskie zorganizowane przez Nadarzyński Ośrodek Kultury w ramach działań edukacyjnych związanych z trwająca jeszcze w Galerii 51m2 wystawy "Wycinanka z Powiśla". Warsztaty w znakomitym stylu poprowadziła pani Marzena Latoszek (instruktorka zajęć rękodzieła w NOK), skorzystały z nich trzy klasy. Dziękujemy młodzieży za wspaniałą, pełną zaangażowania pracę a pani Renacie Kuleszy (nauczycielce sztuki z SP Nadarzyn) za wsparcie.

wtorek, 14 listopada 2017

Ikony Grupy Agathos i koncert Męskiego Zespołu Wokalnego Kairos

Czas przed Świętami Bożego Narodzenia to dobry moment na to by zainteresować się źródłami chrześcijańskiej kultury. Malarze z grupy Agatos inspirują się tradycją ikonopisania sięgającą czasów sprzed podziału na Kościół Wschodni i Zachodni. W galerii 51 m2 zobaczymy współczesne ikony pisane z zastosowaniem tradycyjnych technik, a podczas wernisażu odbędzie się pokaz prezentujący poszczególne etapy ich powstawania. Technikę pisania ikon przybliży Ewa Grześkiewicz, której prace również znajdą się na wystawie. Zobaczymy również ikony Katarzyny Barszcz, Bartosza Bremera, Małgorzaty Dżygadło Niklaus, Julity Jaśkiewicz, Cecylii Szali.
Przed wernisażem zapraszamy na koncert znakomitego Męskiego Zespołu Wokalnego Kairos. Grupa ma w swoim repertuarze głównie śpiewy cerkiewne oraz greckie, ormiańskie i gruzińskie pieśni liturgiczne. Przyjdźcie do nas 9 grudnia o godzinie 17:00.
Wystawa potrwa do 7 stycznia.

GRUPA AGATHOS
św. Archanioł Michał - Ewa Grzeskiewicz
Jesteśmy grupą osób,  które łączy zafascynowanie ikoną. Ikoną jako sztuką, oraz ikoną jako sposobem modlitwy. Należymy do Kościoła Katolickiego,  jednak  duchowość chrześcijańskiego wschodu jest nam bliska. W naszym malarstwie powracamy do tradycji pierwszego tysiąclecia chrześcijaństwa, gdy Kościół nie był jeszcze podzielony. Inspiracje czerpiemy  również  z polskiej sztuki sakralnej, w której ikona była zawsze obecna.

Staramy się poznać i zrozumieć czym jest święty obraz  w przestrzeni kościelnej i prywatnej, jak może ułatwić kontemplację i pogłębić wiarę. Chcielibyśmy zmienić stosunek do ikony w Polsce, obarczony często niewiedzą i uprzedzeniami.

Nasza grupa powstała w 2003 r. Wywodzimy się z pracowni Św. Łukasza w Krakowie, gdzie pobieraliśmy nauki u o.Zygfryda Kota SJ.
Dalsze doskonalenie i wiedzę w dziedzinie ikonografii zawdzięczamy Studium Chrześcijańskiego Wschodu w Warszawie oraz kontaktom z prawosławnymi ośrodkami i szkołami pisania ikon.
Nie ma wśród nas mistrza i uczniów. Razem zaczynaliśmy naszą przygodę z ikoną i wspólnie odkrywamy jej tajemnice.
Od 2009 r. jesteśmy związani ze Scholą Teatru Wegajty, z którą współpracujemy w ramach projektu Laboratorium Tradycji. W czasie tego wydarzenia odbywają się warsztaty malowania ikon i śpiewu liturgicznego pod nazwą „Tradycja Bizantyjska”.

NAZWA
Nazwa grupy Agathos, po grecku "dobry", jest nawiązaniem do greckiej tradycji ikonograficznej, do okresu, gdy chrześcijaństwo, jeszcze niepodzielone, wypracowało zasady sztuki sakralnej. Dobro to wartość najbardziej uniwersalna: "Nikt nie jest dobry tylko Bóg", a ikona jest przecież obrazem Boga.

TECHNIKA
Ikony są malowane techniką klasyczną. Wykonywane są na deskach z drzew liściastych, pokrytych gruntem kredowym, złocone złotem płatkowym lub szlagmetalem kładzionym na pulmencie lub na mixtionie. Część malarska jest wykonana temperą jajeczną.

KANONICZNOŚĆ
Ikony zachowują bizantyjski kanon ikonograficzny, ale nie są jednak kopiami. Stanowią oryginalne kompozycje nawiązujące do najwcześniejszych i najpiękniejszych ikon, powstałych często jeszcze przed podziałem Kościoła na Wschodni i Zachodni. Jest to więc próba stworzenia malarstwa sakralnego, które powraca do korzeni chrześcijaństwa.

WSPÓLNOTOWOŚĆ
Jesteśmy ikonografami pracującymi wspólnie. Gdy malujemy razem  ikonę,  przechodzi ona podczas pracy z rąk do rąk. Tworzymy również cykle ikon, gdzie każdy wykonuje jedno przedstawienie.

Irina Jazykowa  w swojej książce „ Oto czynię wszystko nowe”  pisze:
 „Ikonografia (...) jest dziedziną twórczości wspólnotowej (...) ikonograf nie mówi od siebie, ale przede wszystkim w imieniu kościoła. (...) Wspólnotowość jest jednością niepodobnych do siebie ludzi, zgromadzonych razem dzięki wierze w jednego Boga. Wszyscy oni należą do jednego Ciała Chrystusa i jako członkowie jednego organizmu nie wyobrażają sobie samych siebie bez innych, ale równocześnie każdy z nich jest niepowtarzalny, unikalny, nie do zastąpienia.” (PROMIC Warszawa 2011, tłumaczenie H.Paprocki, str. 120 i 163)

Tak też jest u nas, każdy z nas ma inny styl, ikony każdego z nas można wyraźnie odróżnić.
Poznajemy język ikony, akceptujemy go, przyswajamy go sobie, ale nie jesteśmy kopistami.
Staramy się używać go twórczo.

DZIAŁALNOŚĆ
Grupa Agathos oprócz tworzenia ikon zajmuje się także działalnością popularyzatorską. W tym celu podejmujemy inicjatywy takie jak:
Organizacja wystaw. Każda wystawa przygotowana jest tak, aby odwiedzające ją osoby mogły zaznajomić się z symboliką ikon oraz tradycyjnym procesem powstawania ikony,
Pokazy i prelekcje dla ruchów i wspólnot religijnych oraz innych grup zainteresowanych tą tematyką.
Prowadzenie lekcji dla młodzieży szkolnej i spotkań dla dzieci.

https://www.agathos.art.pl/grupa-agathos/2-kilka-slow-o-grupie

MĘSKI ZESPÓŁ WOKALNY KAIROS
http://kairos.lublin.pl/zespol.html
Jedyny w Polsce Męski Zespół Wokalny, który w swoim repertuarze jednocześnie prezentuje piękne śpiewy cerkiewne oraz fragmenty liturgii ormiańskiej, gruzińskiej i greckiej.
Zespół był gościem wielu festiwali i konkursów, brał udział w nagraniach muzyki do filmów "Wiedźmin" i "Quo vadis".
KAIROS koncertował na wielu prestiżowych polskich i zagranicznych scenach, m.in. w Katedrze Berlińskiej, w paryskim College des Bernardines, w katedrze ormiańskiej we Lwowie i w Kościele Mariackim w Krakowie.
Twórcą i liderem zespołu jest Borys Somerschaf - dyrygent, kompozytor i wokalista.

wtorek, 7 listopada 2017

Młodzież i "Wycinanka z Powiśla"

Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Nadarzynie pod opieką pani Renaty Kuleszy na najnowszej wystawie w Galerii 51m2.